Ako získať príspevok na bezbariérovú úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže?

Príspevok na bezbariérovú úpravu domácnosti

V rámci sociálnej pomoci pre ťažko zdravotne postihnuté osoby poskytuje štát prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny viacero typov príspevkov. Tie slúžia na uľahčenie života postihnutých osôb a ich blízkych. Najznámejšie a najčastejšie vyplácané príspevky sú príspevky na opatrovanie, na kúpu zdvíhacieho zariadenia alebo osobnú asistenciu. Veľmi nápomocný je aj príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže, na ktorý sa pozrieme bližšie. Bezbariérová úprava bytu je totiž v súčasnosti veľmi žiadanou pomocou pri prerábkach rodinných domov, alebo bytov.

 

Vhodný na bezbariérové prístupy, nie však zariadenia

Tento príspevok slúži predovšetkým na

  • Úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže tak, aby sa osoba s postihnutím mohla premiestňovať, orientovať, dorozumievať sa alebo si zabezpečiť sebaobsluhu.
  • Odstránenie bariér.
  • Úpravu príslušenstva bytu alebo rodinného domu.

Čo si pod týmito úpravami predstaviť? Predovšetkým ide o zmeny, ktorými sa upravuje už existujúce zariadenie v dome, byte alebo garáži. Patria tu aj zmeny a úpravy vstupu do domu alebo bytu a vybudovanie prístupu k výťahu v bytovom dome. Pokiaľ teda plánujete vybudovať takýto bezbariérový prístup, určite využite možnosť zažiadať o finančnú dotáciu. Pokiaľ však máte záujem o zdvíhacie zariadenie, ako napríklad výťah pre imobilných alebo plošinu pre imobilných, budete musieť zažiadať o príspevok na to určený.

Dôležité je vedieť aj to, že príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže nemôžete využiť na vybudovanie nových objektov alebo zariadení.

 

Ako o príspevok zažiadať?

Písomne (osobne alebo elektronicky) na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť musí obsahovať aj písomné odôvodnenie. Nasledovať bude konanie o príspevku. Úrad práce má lehotu 60 dní na vyhotovenie komplexného posudku, a potom ďalších 30 dní na vyhotovenie rozhodnutia o príspevku na základe tohto posudku.

Výška príspevku môže byť rôzna a môže sa opakovať, nesmie však presiahnuť sumu 6638,79 počas siedmich rokov pri úprave bytu alebo rodinného domu a 1659,70 € pri úprave garáže.

 

Na zdvíhacie plošiny alebo výťahy pre imobilných je iný príspevok

Ako sme už spomínali, príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže slúži na odstránenie bariér, ktoré znemožňujú postihnutej osobe pohyb, orientáciu, dorozumievanie sa alebo sebaobsluhu v obytnom alebo garážovom priestore. Odstránenie bariér sa však nerovná kúpa nového zariadenia. Ak teda plánujete doplniť svoju domácnosť o zdvíhacie plošiny, schodolezy či výťahy pre imobilných, požiadajte aj o príspevok, ktorý je na tieto zariadenia určený.

 

Chceli by pomôcť s bezplatným vybavením štátneho finančného príspevku pre ŤZP?

Ozvite sa nám na:

Bezplatnú telefónnu linku: 0800 199 060
alebo Email: velcon@velcon.sk


    Máte záujem o podobné riešenie? Napíšte nám.

    „Spoločnosť VELCON spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás prostredníctvom mailu, prípadne pri uvedení telefónneho čísla, telefonicky. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@velcon.sk alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.“

    Získajte tento produkt cez príspevok od štátu Kontaktujte nás