Plošina pre vozičkárov na zimnom štadióne v Banskej Bytrici

Plošina pre vozičkárov - Zimný štadión Banská Bystica

 

Radi by sme vám predstavili jednu z našich nedávnych inštalácií, kde sme   debarierizovali zimný štadión HC 05 Banská Bystrica. Sme veľmi radi, že sme mohli pridať ruku k dielu a podieľať sa na tom, aby boli tieto verejné priestory prístupné aj pre vozičkárov.

Na ceste k inklúzii, ktorá je podporená výťahom

Tento projekt je pre nás nesmierne významný, keďže ide o dennodennú podporu pre imobilných, ako aj kočiare či ľudí s obmedzeným pohybom. Sme hrdí, že sme sa mohli podpísať pod takúto významnú zmenu, ktorá ovplyvní výraznejšiu dostupnosť pre túto komunitu ľudí. Je pre nás potešením podieľať sa na projektoch takéhoto druhu, ktoré prispievajú na debarierizácii našej krajiny.

Inklúzia, bezbariérovosť na Slovensku? Situácia je zlá

Ako uvádzajú výsledky prieskumu ministerstva školstva, bezbariérový prístup má len 40% stredných škôl. V prípade základných škôl má len polovica z nich priestory prístupné pre ľudí pohybujúcich sa na invalidnom vozíku. Napriek tomu, že v našej krajine existuje zákon, ktorý nariaďuje bezbariérovosť budov, platný je len pre tie, ktoré boli postavené po roku 2002.

V realite to však vyzerá tak, že ak aj je prístup bezbariérový, chýbajú výťahy. Horšie to je ešte s verejnými budovami, kde imobilní nemajú umožnený prístup. Pravda je však taká, že často je umožnený prístup do budovy – na prízemie, no na vyššie poschodia sa klienti na vozíku už nedostanú, čo predstavuje obrovský spoločenský problém. Odhady na Slovensku hovoria o 10 – 12% ťažko zdravotne postihnutých, z čoho aktívnych je malé percento ľudí na vozíku.

Znižujeme percento

V tomto zmysle sme skutočne veľmi radi, že sa môžeme podieľať na tom, aby sme percento prístupných verejných budov pre zdravotne znevýhodnených, imobilných mohli znižovať. Je našou povinnosťou a prianím zároveň, aby mali všetci prístup na miesta, ktoré sú súčasťou každodenného života. Aby všetci ľudia mali rovnaké príležitosti bez rozdielu ich pohybových daností.

Vlastnosti výťahu, ktoré sa nestratia pri pravideľnom používaní

Výťah pre vozičkárov je ideálny do vonkajšieho prostredia, keďže má výborné antikorózne vlastnosti a dlhodobú životnosť i bezproblémovú prevádzku i pri nízkych teplotách. Výťahová plošina (Strategos) je extrémne odolná voči mrazu a vlhkosti, čo zaiste pridáva na benefite v rámci hokejového štadióna. Zdvih plošiny je do 3 metrov.

V prípade inštalácie je veľkým plusom rýchla montáž bez potreby základovej jamy. Rovnako nie je potrebné prestrešenie, ani žiadne stavebné či búracie práce. Postačujúca je len pevná betónová plocha v mieste motorickej časti.

 

Plošina pre vozičkárov - Zimný štadión Banská Bystica

 

Pri návrhu výťahových projektov dbáme na detaily

V rámci celkového procesu inštalácie dbáme na dôslednosť a detailnosť, keďže nám záleží na tom, aby bolo všetko podľa vašich predstáv a zároveň sme precíznosťou dosiahli želané a efektívne riešenie pre vaše bezbariérové fungovanie.

Ako môžete vidieť aj na fotografiách, príjazdová rampa (na mysli máme dlažbu) je miernym sklonom napojená tak, aby bola zachovaná plynulosť prechodu z chodníka na plošinu. Ide o detail, ktorý však rozhoduje medzi komfortom a nekomfortom, čo sa týka nastupovania. Chceme pre vás vytvoriť také riešenie, ktoré vám uľahčí život a poslúži na dlhé roky, resp. natrvalo.

Nakonfigurujte si debarierizačný projekt podľa toho, čo potrebujete

V prípade, ak máte problém s tým, ktorý výťah by mohol vyhovovať vašim požiadavkám a potrebám, vrelo odporúčame našu možnosť využitia konfigurátora.

Ten vám uľahčí výber a sprístupní všetky možné zdvíhacie plošiny a iné pomôcky, ktoré budú korešpondovať s vašimi zvolenými parametrami.

Vyskúšajte ho a sami sa presvedčte, čo všetko z našej ponuky vám bude vyhovovať. Nájdete ho tu: https://www.velcon.sk/konfigurator

Aká je približná cena výťahu?

Každý jeden projekt závisí od tých ktorých predstáv daného klienta, keďže ide o inštalácie na mieru. Do finálnej ceny vstupujú faktory, ako napríklad výška zdvihu, samotný spôsob inštalácie, celkové prevedenie a ďalšie stavebné úpravy, ktoré sú pri takýchto inštaláciách skôr výnimočné.

Preto vám zaiste pred samotným rozhodnutím výberu odporúčame našu bezplatnú obhliadku po celom Slovensku, kde vám vytvoríme aj kalkuláciu zdarma. Ozvite sa nám emailom na velcon@velcon.sk, alebo nám zavolajte na bezplatnú infolinku: 0800 199 060.

 


    Máte záujem o podobné riešenie? Napíšte nám.

    „Spoločnosť VELCON spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás prostredníctvom mailu, prípadne pri uvedení telefónneho čísla, telefonicky. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@velcon.sk alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.“

    Získajte tento produkt cez príspevok od štátu Kontaktujte nás