Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia | Štátny príspevok pre ŤZP

Medzi peňažné príspevky vyplácané Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny ťažko zdravotne postihnutým osobám patrí aj príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia. Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia  má slúžiť predovšetkým na prekonávanie architektonických alebo urbanistických bariér a umožnenie a uľahčenie premiestňovania hendikepovanej osoby.

 

Čo je to zdvíhacie zariadenie a komu patrí príspevok?

V zmysle zákona sa pod zdvíhacím zariadením rozumie najmä

 

Aby ste mohli požiadať o peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia na jedno z týchto zariadení, musí vaša situácia prejsť komplexným posudkom, či ste na takéto zariadenie odkázaní. Ak však máte na takéto zariadenie nárok z verejného zdravotného poistenia, príspevok nedostanete, rovnako ako vtedy, ak je vám poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba. Príspevok nedostanete ani vtedy, ak je váš príjem vyšší ako päťnásobok životného minima.

 

 

Ako o príspevok zažiadať?

 

So žiadosťou o príspevok sa obráťte na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Táto žiadosť musí byť doplnená o odôvodnenie. Plusom je, že môže byť podaná aj elektronickou formou, a to prostredníctvom webových stránok Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Po odoslaní žiadosti ste o krok bližšie k finančnej výpomoci pre váš nový výťah alebo zdvíhaciu plošinu pre imobilných. Najprv však musí prebehnúť konanie o príspevku, počas ktorého sa na základe komplexného posudku rozhodne, či vám príspevok bude poskytnutý, alebo nie. Lehota na vypracovanie posudku je 60 dní, ďalších 30 dní ma Úrad práce na rozhodnutie. To znamená, že celá záležitosť potrvá maximálne 90 dní.

 

Výška príspevku a cena zdvíhacej plošiny

 

Výška príspevku je zhora ohraničená sumou 11 617,88 €, konkrétna suma sa však bude odvíjať od viacerých faktorov. Jedným z nich je aj cena zdvíhacej plošiny alebo iného zariadenia, na ktoré žiadate príspevok. Do tejto sumy sa zarátava aj cena nevyhnutných stavebných prác alebo zásahov do obydlia, takže je dobré nechať si najprv urobiť finančné vyčíslenie od dodávateľa zdvíhacieho zariadenia, ktoré potom použijete pri samotnej žiadosti.

 

Okrem ceny zdvíhacieho zariadenia sa berie do úvahy aj výška príjmu fyzickej osoby s ŤZP. Na základe týchto dvoch faktorov sa vypočíta aj celková suma finančného príspevku.

 

S podaním žiadosti a vybavením príspevku vám radi bezplatne a kedykoľvek pomôžeme na našej bezplatnej infolinke: 0800 199 060


    Máte záujem o podobné riešenie? Napíšte nám.

    „Spoločnosť VELCON spol. s r.o. spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu kontaktného formulára za účelom kontaktovania Vás prostredníctvom mailu, prípadne pri uvedení telefónneho čísla, telefonicky. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov na tento účel rešpektujeme a dodržiavame Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať kedykoľvek na mailovej adrese gdpr@velcon.sk alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti.“

    Získajte tento produkt cez príspevok od štátu Kontaktujte nás